Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy egységesen, értelmezhetően és áttekinthetően szabályozza a ráckevei NIKÉ FITNESS, cím: 2300 Ráckeve, Bercsényi u. 16. (a továbbiakban: Fitness) működése során az adatkezelést. A Fitness valamennyi alkalmazottja kiemelkedő figyelmet fordít az Ön személyes adatinak védelme és tisztességes kezelése érdekében.

Kijelentjük, hogy a személyes adatok kezelését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, és csak a szükséges mértékben, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végezzük és betartjuk a vonatkozó jogszabályok előírásait.

A fitness teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR rendelet) foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése

Cégnév: Niké Fitness
Székhely: Magyarország, 2300 Ráckeve, Gábor Áron u. 41/C
Adószám: 68950077-1-33
Weboldal: www.nikefitness.hu
Telefonszám: 06/20-549-9123

Fogalom meghatározások

Adatkezelési célok

A jelen tájékoztatóban foglaltak azt a célt szolgálják, hogy egyes adatkezelési célok szerint Önt előzetesen meggyőződhessen a személyes adatainak kezelésével összefüggő valamennyi körülményről, azaz:

A fitness által folytatott adatkezelések

I. Sport és egyéb szolgáltatás igénybevétele

I.1. Az adatkezelés célja

A Központ szolgáltatásainak igénybevételéhez kapcsolódóan az ügyfél beazonosítása, továbbá a kapcsolattartás.

I.2. Adatkezelő és adatfeldolgozó személye

Fitness kizárólagosan felel Ön felé az adatkezelésért. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai, adatfeldolgozó alkalmazottai csak a munkájukhoz szükséges mértékben. Az adatok tárolási módja: papír és elektronikus alapú.

I.3. Az adatkezelés jogalapja

Fitness az alábbi bekezdésben meghatározott adatait azt követően kezeli, hogy Ön az adatkezeléshez hozzájárult. Az adatkezelés jogalapját képezi továbbá fitness szerződésből eredő kötelezettségeink teljesítése.

I.4. Kezelt adatok köre

A Központban történő személyes regisztráció során felvett adatok: név, születési idő, lakcím, telefonszám (kötelező adatok), továbbá e-mail cím (opcionális adat), arcképmás. Az arcképmás készítéséhez való hozzájárulás hiányában a Fitness szolgáltatásai biztonságpolitikai okokból nem vehetők igénybe, ugyanis ezáltal kerülhető el annak a lehetősége, hogy Fitness a Vendég nevében – annak beléptető kártyájával – jogosulatlanul más személy igénybe vegyen egy vagy több kapcsolódó szolgáltatást.

I.5. Az adatkezelés időtartama

Az Ön adatait Fitness mindaddig kezeli, ameddig a szerződéssel kapcsolatos polgári jogi igényei nem évülnek el, azaz amennyiben Ön az Fitness szolgáltatásait több mint  3 (három) éve nem vette igénybe.

II. Hírlevél küldés, direkt marketing

II.1. Az adatkezelés célja

Fitness szolgáltatásainak népszerűsítése, hírlevél- küldés akciókról, kedvezményekről, eseményekről, órarend változásról, értesítés bérlet lejártáról, marketing célú adatkezelés a NIKÉ FITNESS ismertségének növelése céljából.

II.2. Az adatkezelő és adatfeldolgozó

Fitness az adatok kezelője, a direkt marketing és hírlevél küldés elnevezésű adatkezelési cél megvalósításához adatfeldolgozót nem veszünk igénybe. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: papír és elektronikus.

 II.3. Az adatkezelés jogalapja

Fitness kizárólag abban az esetben kezeli az Ön elektronikus levélcímét, amennyiben Ön előzetesen, egyértelműen, és kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy Társaságunk az Ön által megadott elektronikus levélcímen felkeresse. Csak abban az esetben jutunk hozzá ezen adatokhoz, amennyibe Ön közvetlenül a személyes regisztrációval, hírlevél feliratkozással megadja ezeket.

II.4. Kezelt adatok köre

A Központ hírlevelére történő feliratkozásnál felvett adatok: név, e-mail cím, opcionálisan telefonszám.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név, cím, e-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefonszám Technikai információs művelet.
Termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődési kör (amennyiben megadásra kerül) Azonosítás, kapcsolattartás
Értesülési forrás (amennyiben megadásra kerül) Azonosítás, kapcsolattartás

II.5. Adatkezelés időtartama

Az Ön adatainak direkt marketing céljából történő kezelése azt követően kezdődik, amikor ehhez Ön hozzájárult, és addig tart ameddig Ön a hozzájárulását nem vonja vissza. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását indokolás és korlátozás nélkül bármikor visszavonhatja személyesen, postai úton vagy e-mail útján.

III. Weblapunkon történő online foglalás

III.1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása (online foglalás), kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. Az Ön foglalását csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és elérhetőségi adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és foglalás miatt.

 III.2. Az adatkezelő és adatfeldolgozó

Az adatkezelő a Fitness, adatfeldolgozót nem veszünk igénybe. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

III.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldalon foglaló felhasználók.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás.
Név Azonosítás, kapcsolattartás.
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás.
Cím Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Foglalási adat A termék azonosítása.

III.5. Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

 IV. Sütik (cookie-k)

IV.1. Az adatkezelés célja

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel. A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja. Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

IV.2. Az adatkezelő és adatfeldolgozó

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

IV.3. Az adatkezelés jogalapja

A honlap látogatója a honlapon be tudja állítani, hogy mely cookie-k használatához járul hozzá. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

IV.4. A kezelt adatok köre

A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói. Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

 V. Elektronikus megfigyelőrendszer

 V.1. Az adatkezelés célja

A Központ (ide nem értve az öltöző, mosdó, illemhely) elektronikus megfigyelése, amelynek során kép,- hang, – valamint kép és hangfelvétel kezelése az emberi élet, egészség, biztonság, valamint a vagyonvédelem érdekében.

V.2. Ki az adatkezelő és ki az adatfeldolgozó?

Fitness, mint adatkezelő törvényi előírás alapján egyben adatfeldolgozó is.

V.3. Adatfeldolgozó személye

Molnár Gabriella
Boros Vivien

V.4. Az adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása ráutaló magatartás formájában.

Azaz amennyiben belép Fitness azon helyiségeibe, ahol a jogszabályoknak megfelelően feltüntetésre került, hogy elektronikus megfigyelőrendszer került telepítésre. [(Sztv. 30§ (2)]

V.5. Kezelt adatok köre

Az Ön képmását, hangját, továbbá az Ön magatartását kezeljük.

V.6. Adatkezelés időtartama

A rögzítéstől számított legfeljebb 3 (három) munkanap, amennyiben a rögzített kép, hang, valamint kép- és hangfelvételt nem került felhasználásra.

Adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltató: Tárhelypark Kft.
Cégnév: Tárhelypark Kft.
Székhely: Magyarország, 1122 Budapest, Gaál József 24.
E-mail: info@tarhely.hu
Telefonszám: 06/1-700-4140

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Amennyiben az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel e-mail címünkön tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük – amennyiben annak jogi akadálya nem merül fel –, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

Ezen túlmenően Fitness köteles törölni az Ön személyes adatait,

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk. Az olyan adatok esetén, amit Fitness nem törölhet, – mert azokat bizonyos jogszabályok alapján kezelni kell ( pl. számviteli bizonylatok) – úgy ezen adatkezelés ellen tiltakozhat.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát.

Kérheti továbbá, hogy személyes adatai kezelését korlátozzuk akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Akkor is élhet ezzel a joggal, ha az adatkezelés célja megvalósult, de igényli adatai kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor személyes adatai kezelését korlátozzuk, mely korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a te, mint érintett jogos indokaival szemben.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott és az általunk automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (XML/XLS/CSV) az Ön részére átadjuk és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Fitness valamennyi alkalmazottja kiemelt figyelmet fordít az Ön személyes adatinak megfelelő szintű védelmére és biztonságára. Az adatbiztonság keretében törekszünk arra, hogy megfelelően megvédjük az Ön magánszféráját, így olyan eljárásokat vezetünk be, amelyek biztosítják az Ön adatainak sérthetetlenségét, biztonságát, és az Ön személyes adataihoz történő jogosulatlan hozzáférést.

Kérjük, hogy a bírósági, hatósági jogorvoslatot megelőzően nyújtson be panaszt Társaságunknál. Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu

Web: https://naih.hu

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Fővárosi Törvényszék elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Pf. 16.).

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok